Új állomáshoz érkezett a keszthelyi szennyvíztisztítóelep fejlesztése

Az építési szerződés aláírásával új állomásához érkezett a „Keszthelyi szennyvíztelep kapacitásbővítése és a kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése” elnevezésű projekt. A 2015 márciusáig közel 1,8 milliárd forintos Európai Uniós és hazai költségvetési forrásokból származó támogatással megvalósuló fejlesztés célja a határértéken működő keszthelyi szennyvíztelep technológiai korszerűsítése, üzemeltetési folyamatainak hatékonyabbá tétele. Korszerű, európai uniós követelményeket kielégítő, környezetbarát és fenntartható szennyvíziszap kezelés kiépítése, valamint a településen élők és a térség vízgyűjtő területeinek védelme, a befogadó Zala-folyó és a Balaton, mint élővíz vízminőségének javítása. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. célja a nemzeti közművagyon fejlesztése.


A mai nap folyamán Siófokon sor került az építési szerződés aláírására. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nevében eljáró Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a Keszthely A - SZ Konzorciumot bízta meg a kivitelezési munkálatok elvégzésével.

Kezdődhet a munka - Aláírták az építési szerződést Elhangzott – a fejlesztési előkészületek már 2008-ban megkezdődtek. A tervek a teljes iszapvonal és szennyvízvonal átalakításra, korszerűsítésre, valamint a telepen biogáz hasznosítására alkalmas teleprész kiépítésére irányultak. Részletesen kitértek a mechanikai tisztítás, a homok eltávolítás és előülepítés műtárgyainak átalakítására. Figyelembe véve, hogy a keszthelyi szennyvízelvezetési agglomerációba tartozó 17 település vízhasználata szezononként jelentős eltéréseket mutat, a Keszthely déli részén található központi szennyvíztisztító telep szezonban közel állandóan 100%-os kihasználtsággal működik, mivel az üdülő időszakban nagy számmal érkező turista vízhasználata további kapacitásokat szükségeltet. A szennyvíztelepnek a szélsőséges terhelésű időszakokban folyamatosan biztosítania kell a hatóságilag előírt tisztítási határértékek betartását, mindezt lehetőség szerint a leggazdaságosabb üzemeltetési folyamatok mellett.

Az eseményen Fábrik Tamás, a DRV Zrt. fejlesztési főmérnöke elmondta: „A projekt megvalósulásának eredményeként  egy EU követelményeknek megfelelő szennyvíztisztító telep szolgálhatja a térség lakosságát. Az új, korszerű rendszer hozzájárul a környezetbarát szennyvízkezelési feltételek működtetéséhez. A fejlesztésnek köszönhetően gazdaságosabbá válik a szennyvíztisztító telep üzemeltetése, ami a későbbiekben a háztartásokban is érezteti hatását.” KH

VISSZA
2014 © Minden jog fenntartva